SŠ – Love It or Hate It

V tomto projektu žáci porovnávali výhody a rizika používání moderních technologií ze svého pohledu, snažili se nalézt lepší rovnováhu mezi životem a technologiemi, poznat rizika digitální komunikace, sociálních sítí a závislosti na mobilech, aplikacích a hrách. Hledali možná řešení, jak se vymanit z nadměrného používání technologií a stát se bezpečnými, sebevědomými a kritickými uživateli. Partneři vytvářeli kvalitní výstupy, prozkoumávali inovativní a poutavé způsoby použití technologií k vyjádření své osobnosti, stylu a myšlenek. Rozšířili si komunikační jazykové kompetence, zvýšili ICT gramotnost v rámci učebních osnov a osvojili si kompetence spolupráce, řešení problémů, či prezentování výsledků společné práce.  

Autorka projektu:  Helena Průšová, Obchodní akademie a VOŠE Tábor

Věk zapojených žáků: 15 – 16 let

Partneři: Česká republika, Polsko, Itálie, Irsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Na začátku projektu žáci dostali videa a další zdroje pro samostudium. Potom s nimi pracovali ve dvojicích nebo ve třídě či online ve skupinách. Všechny týmy plnily stejné úkoly. Nejprve byla prodiskutována netiketa. Vrcholem spolupráce bylo vytvoření společného výstupu – prezentace, videa, písně, průvodce a letáku. Bezpečný vztah k technologiím a digitální občanství jsou klíčové otázky, které se týkají stále více našeho života. Odpověď nenajdeme v učebnicích, proto projekt vedl žáky k tomu, aby se stali protagonisty svého výzkumu, srovnávali své zvyky se spolužáky ve své škole i v jiných zemích, diskutovali, analyzovali výsledky a hledali řešení při práci v mezinárodních skupinách za použití nových, zajímavých a efektivních ICT nástrojů. Práce na projektu probíhala v hodinách angličtiny, zeměpisu, občanské nauky a informatiky. Práce v mezinárodních skupinách znamenala pro žáky skutečnou mezikulturní zkušenost. Projekt jim umožnil zlepšit si organizační schopnosti, naučit se upřednostňovat důležité, analyzovat a řešit problémy, naučili se kritickému myšlení a sebedisciplíně a respektování pravidel pro udržení bezpečnosti a zdraví tak, aby se stali zodpovědnými digitálními občany.

Předměty: Cizí jazyky, Informatika/ICT, Psychologie, Technologie

Využití ICT nástrojů: tablet, TwinSpace,PC, Padlet, Internet, smartphone, e-mail, Tricider, Answer Garden, Tricider, Google.docs, PowerPoint, Infografika, Kahoot, Flipquiz

Výstupy projektu:

http://twinspace.etwinning.net/47790/home

http://www.oatabor.cz/index.php/projekty/etwinning/skolni-rok-2017-2018/love-it-or-hate-it

https://cs-cz.facebook.com/oatabor/

https://adventmyfriend.com/calendar/edit/41830/a8c8d43556/

https://docs.google.com/forms/d/1ee-Vjm6VZCDLpeywF12OHRHlq0Zu3CbmsLnq6ShpGXI/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVB9AVmPzjRMfOLohnZHIhKxKW1-heteVVMi-_oyqLbjhYEg/viewanalytics?embedded=true

https://padlet.com/IwonaJ/grupa2

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Evropský certifikát kvality 2018, Národní cena 2018