SŠ – La revista de los jóvenes europeos

Při projektu spolupracovali partneři po dobu sedmi měsíců na tvorbě aktuálního, osobního a kulturního časopisu Mladých Evropanů. Žáci se setkali a poznali své prostředí (město, země, kultura …) a poté utvořili mezinárodní týmy a společně vytvořili digitální časopis. V něm konverzovali, provedli průzkumy a rozhovory na základě témat podle svého výběru. Museli spolupracovat, vyjednávat, čelit výzvám, být kreativní. Při tvorbě žáci vždy mluvili a psali ve španělštině. Tento časopis odráží chutě, obavy a úvahy mladých lidí z roku 2019 a nabízí osm článků: 1) ESTAR ORGULLOSO 2) IMAGINAR EL FUTURO 3) AMAR 4) SOÑAR 5) PREOCUPARSE Y COMPROMETERSE 6) COMUNICARSE 7) LOS JÓVENES Y SU IMAGEN 8) NUESTROS HÉROES

Autorka projektu: Gema De Miguel, SOŠ pro administrativu EU, Praha 9

Věk zapojených žáků: 15 – 17 let

Partneři: Česká republika, Francie, Německo

Jazyk projektu: španělština

Informace o projektu: Při psaní časopisu žáci společně rozvíjeli různé kompetence. Z jazykových kompetencí to byla ústní a písemná komunikace ve španělštině, z kulturních kompetencí objevování jiné kultury, země a zvyklostí, z občanských kompetencí upevňování pocitu sounáležitosti s Evropskou unií, posilování mezikulturní dialogu, podpora tolerance a evropské občanství a otevřenost vůči jiným kulturám. Projekt se věnoval také tzv. kompetencím pro 21. století – kooperativní učení, vyjednávání, spolupráce, tvořivost, kritické myšlení, komunikace a práce s využitím nových technologií či boj proti stereotypům.

Předměty: Cizí jazyky

Využití ICT nástrojů: mobilní telefon, Google document, WhatsApp, Padlet, Canva, Tricider, YouTube, Flipgrid, Facebook, Calameo

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/76066/home

https://en.calameo.com/read/005901215a811ad4a70ba?page=57

https://padlet.com/g_gutierrez/i13h6xlg2r97

https://padlet.com/g_gutierrez/6cye81c1r2ys

https://padlet.com/g_gutierrez/6pmzuvqjtlzk

https://padlet.com/g_gutierrez/ukid3wfnxtob

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9L6xzqwtsROm_OlOOHIDthNZVmlTG3c0lduIy4J191ORCaA/viewform

https://en.calameo.com/read/005944992b09cddd83534 

http://www.skolaeupraha.cz/

Ocenění: Certifikát kvality 2019, Národní cena 2019