SŠ – Hospitality is our priority

Projekt je příkladnou ukázkou jak lze propojit eTwinnigovou a Comenius spolupráci v rámci Evropy. Studenti se svými pedagogy se zaměřili na profesní potřeby hotelů v regionech partnerů, na oblast hotelového managementu a služeb.  Partnerské skupiny se několikrát setkaly a připravily program zaměřený profesně a také na vzájemné poznávání studentů, jejich života, rodin, škol i měst.

Autor projektu: Danuše Karlíková, Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Věk zapojených žáků: 16-19

Partneři: Česká republika, Francie, Slovensko, Bulharsko, Turecko, Polsko

Jazyk projektu: Angličtina, čeština, francouzština, slovenština, bulharština, turecký a polský jazyk

Cíle projektu: Příprava na budoucí profesní život studentů hotelových škol, zlepšení výuky odborných předmětů a rozvoj jazykových dovedností.

Postup: Studenti se seznámili při setkáních v partnerských zemích. Prezentovali sebe, svoji školu, město i zemi. Navštívili různé hotely, školy partnerů, výrobny sýrů, likérů atd., poznali turisticky atraktivní místa.  Při workshopech se učili novým postupům a předvedli své dovednosti v přípravě jídel a stolování, porovnávali rozdíly v národních kuchyních, zvycích, kultuře, školských systémech. Na Twinspace publikovali výstupy ze spolupráce, obsáhlý několikajazyčný slovník frází a výrazů pro stravovací a ubytovací služby a mezinárodní kuchařku. Představili zde také národní nápoje (např. česká kofola, vína, pivo) a publikaci míchaných nápojů s popisem přípravy a použitých ingrediencí, doplněnou krásnými fotografiemi. Jednotliví studenti vytvořili návrh titulní stránky kuchařského slovníku a kuchařky.

Spolupráce: Osobní setkání výrazně přispěla k získání poznatků z oblasti hotelových služeb, vzájemnému poznání studentů a rozvoji profesních dovedností. Studenti vytvořili mezinárodní slovník s výrazy užívanými v hotelových službách a publikací s recepty jídel a míchaných nápojů.

Předměty: Odborné předměty, cizí jazyky, informatika, zeměpis,

Využití ICT nástrojů: Email, Word, Power Point, Excel, Malování, Skype a Facebook

Výstupy projektu:

http://hisop.strednihotelova.cz/

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p39081/welcome

Úspěchy projektu: Národní cena, Certifikát kvality