SŠ – BELL Business Economics Language

Projekt úspěšně kombinuje spolupráci eTwinningu a programu Comenius. Dva roky projektové spolupráce byly zaměřeny na obchodní partnerství a produkty Fair Trade, vznik fiktivních studentských firem a jejich vzájemné obchodování, etické aspekty podnikání a další ekonomická témata.  Proběhlo pět společných setkání. Studenti získali nové poznatky v oblastech ekonomiky jako maloobchod, administrativa, marketing, etika v obchodování, peníze a jejich hodnota. Zlepšili se jejich komunikativní dovednosti v různých jazycích (metoda CLILL).

Autor projektu: Alena Jandlová, Obchodní akademie a VOSE Tábor

Věk zapojených žáků: 16-19

Partneři: Česká republika, Rakousko, Německo, Island, Lucembursko, Španělsko

Jazyk projektu: angličtina

Cíle projektu: Zdokonalení v anglickém jazyce, počítačové gramotnosti a znalosti ekonomických témat zaměřených na Fair Trade (tj. tržní přístup a sociální hnutí usilující o pomoc produkci výrobků z rozvojových zemí), obchodování mezi cvičnými firmami a propagace myšlenky Fair Trade.

Postup: Studenti vzájemně představili sebe, své školy a zemi. Provedli dotazníkový průzkum na téma Fair Trade zpracováním online dotazníku. Zkoumali prodej FT výrobků v místních obchodech a porovnávali svá zjištění. Skupiny studentů založily cvičné firmy. V rámci fiktivních firem přijali různé pracovní pozice a etická pravidla. Obchodovali, propagovali výrobky, vytvořili webové stránky svých e-shopů, reklamní šot a píseň o FT. Koncepci cvičné firmy obhajovali před odbornou komisí. Prezentovali myšlenky, průběh spolupráce a výstupy před studenty a pedagogy svých škol.  V Lucembursku proběhlo závěrečné setkání spojené s přednáškou expertů o marketingu FT a uskutečnila se módní přehlídka, do které se zapojily všechny týmy. Studentské modely propagovaly myšlenku Fair Trade, k vidění byly i další modely. Při tvorbě projevili studenti kreativitu a vkus. V průběhu spolupráce vydávali studenti mezinárodní projektový zpravodaj. Na závěr studenti sestavili otázky pro evaluační dotazník a zhodnotili přínos mezinárodní spolupráce.

Spolupráce: Odborná témata zaměřená na ekonomiku byla aplikována při mezinárodní spolupráci.  Myšlenka Fair Trade se v Evropě prosazuje pomalu a k propagaci mohou napomoci všechny typy škol, čímž přispějí k dialogu, transparentnosti a úctě k lidské práci s cílem větší spravedlnosti v mezinárodním obchodě.

Předměty: Anglický jazyk, dějepis, ICT, mediální výchova, odborné předměty

Využití ICT nástrojů: E-mail, Word, PDF, Excel, Power Point, Google Docs,  Zoner, Photostory, videa, fotografie ve  Flixtime, YouTube,  forum v Twinspace, chat (Facebook), MP3

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36261/welcome

http://bell3eng.webnode.cz/

http://comeniusbell.mysite.lu/

Úspěchy projektu: Evropská cena 2012, Národní certifikát kvality