Setkání ředitelů venkovských a malotřídních škol

Dne 29. září 2022 se uskuteční v Praze setkání ředitelů venkovských a malotřídních škol, zaměřené na možnosti využití eTwinningu a ERASMU+ na venkovských a malotřídních školách. Program bude zaměřen na specifika mezinárodní spolupráce těchto škol s ohledem na možné bariéry a také potřeby. Diskutovat se bude role vedení v zapojení školy do mezinárodní spolupráce. Prostor bude i pro vzájemnou inspiraci a představení zcela  konkrétních příkladů využití eTwinningu a ERASMU+ na venkovských a malotřídních školách.

Registrace účastníků je možná ZDE.