Setkání ředitelů mateřských škol

Ve dnech 29.6. a 29.8.2017 se v Domě zahraniční spolupráce v Praze konalo pracovní setkání ředitelek a ředitelů mateřských škol. Protože na předškolní vzdělávání je kladen stále větší důraz,  bylo cílem seznámit ředitele s možnostmi mezinárodní spolupráce v programech eTwinning a Erasmus+.

Ambasadorky programu eTwinning Dana Tužilová a Radka Bradáčová doplnily teoretický výklad o  praktické ukázky, zkušenosti s realizací projektů a přínos pro vzdělávání v mateřské škole. Rovněž ředitele seznámily s možnostmi vzdělávání pedagogů, ať již formou prezenčních metodických seminářů, konferencí, setkání nebo prostřednictvím webinářů. Dalším bodem programu, uvedeným Lucií Münchovou, byly možnosti čerpání finančních prostředků pro aktivity dalšího vzdělávání pedagogů a projekty spolupráce v programu Erasmus+.

Přítomní ředitelé diskutovali o možnostech využití aktivit v praxi českých mateřských škol a seznámili se i s příklady dobré praxe. Věříme, že setkání povede k širšímu zapojení mateřských škol do obou programů.