Seminář eTwinning v Praze v DZS

Jak na eTwinning projekt o historii?

(Seminář nejen pro učitele dějepisu)

Vážené kolegyně / Vážení kolegové,

dovolte nám pozvat vás na eTwinning seminář o mezinárodních projektech o historii, který se uskuteční v prostorách  Domu zahraniční spolupráce (Na Poříčí 1035/4, Praha 1) v sobotu 25. 2. 2017 od 10 do 15 h.

Tento seminář je určen nejen učitelům dějepisu, ale i např. jazykářům a učitelům IVT.

Program semináře:

– Možnosti mezinárodní spolupráce pro učitele dějepisu

– Online zdroje o evropské a světové historii využitelné pro projekty i výuku dějepisu

– Dějepisná aktivita/hodina uskutečněná online prostřednictvím videokonference (Skype, Adobe Connect)

– Ukázky dobré praxe – představení projektu o první světové válce a projektu o druhé světové válce

– Stručné představení dalších projektů s historickou tematikou, sdílení zkušeností účastníků, diskuze

– Některé zajímavé IT nástroje využitelné v projektech o historii (např. nástěnky a časové osy) a jak je vložit do twinspace

– Diskuze o konkrétních tématech s možností domluvení se na česko-českém projektu či pomoc s podáním inzerátu na eTwinning live fóru pro vyhledávání partnerů

– Podpora začátečníkům (kde najít partnery, jak založit projekt atd.)

– V případě kladné odezvy ze zahraničí, videokonference s evropskými učiteli s možností navázání kontaktu a domluvení se na projektu

Setkání je určeno jak aktivním eTwinnerům, tak i učitelům, kteří uvažují o zapojení do programu eTwinning. Proto vás prosíme o předání této pozvánky a informace vašim kolegům.

Chcete-li se tohoto setkání zúčastnit, prosím zaregistrujte se nejpozději do 23. 2. 2017 zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5DFnkDK1w05Pe4z6qZNo5ygTipd0q7kJ_jyameTgJ2YyAxw/viewform

S přáním hezkého dne, Miroslava Borovcová a Alena Jandlová, lektorky programu eTwinning