eTwinningová publikace za rok 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení příznivci eTwinningu,
v publikaci Evropa ve třídě každý den Vám přinášíme přehled těch
nejúspěšnějších českých projektů eTwinning, které byly v roce 2014
oceněny národní a evropskou cenou eTwinning.

Projekty ukazují velkou inovativnost a nadšení českých učitelů i jejich
žáků. Široká tematická škála projektů je důkazem toho, že školní online
projekty využívající informační technologie lze realizovat v jakémkoli
vyučovacím předmětu a na všech úrovních od mateřských až po střední
školy. Doufáme, že tato publikace bude sloužit jako inspirace k novým
projektovým nápadům.

eTwinning je od roku 2014 součástí rozsáhlého programu Evropské
komise Erasmus+ a jeho možností využívá stále více škol. Úspěch
eTwinningu v celé Evropě dokazují také čísla, v roce 2014 bylo součástí
této komunity přes 286 000 učitelů a více než 133 000 škol.

Rok 2014 byl pro eTwinning výjimečný v tom, že se tato aktivita
pilotně otevřela národním projektům. Pro české mateřské školy a první
stupně základních škol eTwinning nabízí možnost realizovat projekt
s partnerskou českou školou v rodném jazyce, vyzkoušet si přínosy
projektové práce a případně pokračovat v dalších projektech již
se zahraničními partnery.

Dům zahraniční spolupráce, který je zároveň Národním podpůrným
střediskem pro eTwinning, administruje i několik dalších projektů
podporujících využívání informačních technologií ve výuce. Pomáháme
učitelům a žákům pracovat s tablety, využívat zahraniční digitální učební
materiály, spolupracovat s firmami a sdílet své zkušenosti napříč zeměmi.
O projektech, které DZS realizuje v rámci svého členství v síti European
Schoolnet, se dočtete v jedné z kapitol této publikace.

Přejeme vás inspirativní čtení a doufáme, že se řady českých učitelů
zapojených do aktivity eTwinningu budou nadále rozšiřovat.

Tým pracovníků
Národní podpůrné středisko pro eTwinning
www.etwinning.cz