PŠ – Nové příběhy o pejskovi a kočičce

Tento úspěšný projekt společně realizovaly děti s postižením se svými skvělými pedagogy. Dokázali všem, že pro mezinárodní spolupráci neexistuje žádné omezení.  Projekt je založen na speciálně terapeutických metodách práce s žáky s mentálním a kombinovaným postižením – využití arteterapie, biblioterapie, dramaterapie, muzikoterapie a zooterapie.

Autor projektu: Josef Suchánek, MŠ, ZŠ a Praktická škola Daneta, Hradec Králové

Věk zapojených žáků: 4-11

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: Čeština, slovenština, angličtina

Cíle projektu: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvořivé spolupráce a využití ICT nástrojů. Prohloubení kladného vztahu ke zvířatům, péči o domácnost, výtvarnému umění, aktivní seberealizaci žáků, navazování přátelství a rozvoj jazykových dovedností.

Postup: Za 10 měsíců vzniklo 10 příběhů o pejskovi a kočičce a 10 prezentovaných speciálně pedagogických metod. Příběhy postupně tvořili žáci obou škol. V průběhu spolupráce vzniklo mnoho dalších výstupů, zejména výtvarné práce – logo a prapor projektu, ilustrace, vánoční pohlednice, panenka z vlny atd. Vznikla řada textů o partnerské zemi, dopis partnerské škole, deník pejska a kočičky a česko-slovensko-anglický ilustrovaný slovníček. Během projektu proběhla videokonference, učitelé natočili videa z divadelních představení a uskutečnili výstavy, na kterých byla prezentována práce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Veškeré produkty byly uveřejněné na internetu, zejména na stránkách škol, na nové webové stránce projektu  www.novepribehy.webnode.cz a také na Facebooku. Popis spolupráce, výstupy a komentáře byly zveřejněny v deníku projektu Twinblog.

Spolupráce: Vytvoření originální publikace s názvem Nové příběhy o pejskovi a kočičce a psaní deníčků plyšového pejska a kočičky, kam žáci obou partnerských škol zaznamenali společné zážitky.

Předměty: Specifické výchovné a vzdělávacích metody, sociální výchova, (výtvarná výchova, praktické činnosti, informatika, anglický jazyk, dramatická výchova, hudební výchova, přírodověda)

Využití ICT nástrojů: E-mail, Word, PowerPoint, Picture Manager, Sketchbook, video, slideshare, Skype (video setkání)

Výstupy projektu:

http://novepribehy.webnode.cz/

http://twinblog.etwinning.net/novepribehy/

https://www.facebook.com/novepribehy

Úspěchy projektu: Evropská cena, Národní cena ČR, Národní cena Slovenska,  Certifikát kvality