Dům zahraničních služeb (DZS, www.dzs.cz) nabízí učitelům možnost zapojit se do průzkumu využitelnosti digitálních učebních materiálů (DUM) ve výuce.

Cílem průzkumu je vyzkoušet a zhodnotit kvalitu digitálních učebních materiálů publikovaných na evropském portálu LRE http://lreforschools.eun.org/. Tento portál vznikl jako iniciativa organizace European Schoolnet (EUN – http://eun.org a www.dzs.cz/eun) s cílem shromáždit na jednom místě digitální učební materiály z různých evropských zemí a úložišť.

Do průzkumu je zapojena Česká republika (DZS) a  Portugalsko. V každé zemi budou pracovat dvě skupiny učitelů – jedna zaměřená na přírodovědné a druhá na humanitní předměty. Průzkum bude probíhat od dubna do června 2013 a učitelé budou pracovat pouze on-line (práce nevyžaduje účast na seminářích apod.). Podmínkou účasti je pasivní znalost angličtiny (schopnost vyplnit hodnotící dotazník). Zúčastnit se mohou učitelé všech typů ZŠ a SŠ.

Úkoly zapojených učitelů:

  • Nalézt na portálu LRE 4 digitální učební materiály (dle vlastního výběru a zájmu)
  • Vyzkoušet DUM přímo ve své výuce
  • Následně vyplnit online hodnotící dotazník o využitelnosti daného učebního materiálu

Přínos pro zapojené učitele:

 

  • Seznámení s evropským portálem LRE, který obsahuje přes 250 000 DUM od více než 50 poskytovatelů
  • Nalezení zajímavých zahraničních digitálních učebních materiálů, které může učitel využívat ve své výuce

Zájemci o zapojení do monitorovací skupiny se mohou registrovat zde. Vybraní účastníci budou informováni mailem.