Prohlášení o přístupnosti

Na těchto stránkých je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace k technické a obsahové části tohoto webu zasílejte na: martina.nebeska@dzs.cz