Program „Spolupráce škol a stipendia“: Informace o výzvě 2015b

Výzva 2015B je pro Vaše žádosti otevřená od 29.5.2015, do 12.10.2015.
Nabídka je určena jak pro jednotlivce, tak pro instituce na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání. Zapojenými zeměmi jsou Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Mezi podporované aktivity patří:

*   projekty mobilit a stáže (Norské fondy)
*   projekty institucionální spolupráce (Norské fondy a fondy EHP)
Doporučujeme tuto poslední nabídku na podporu vzdělávacích projektů ve spolupráci se zahraničními partnery a stáží v zahraničí v rámci programu.

Více naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce zde:
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva-k-predkladani-navrhu-projektu-v-ramci-fondu-ehp-a-norskych-fondu-program-spoluprace-skol-a-stipendia-czo7-c/

Na Vaše případné dotazy se bude těšit tým Norských fondů a fondů EHP (CZ07) v Domě zahraniční spolupráce:
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/kontakty/

image001