Prodloužení termínu podávání žádostí o ocenění eTwinningová škola

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice (NSO) oznamuje všem realizátorům mezinárodních projektů eTwinning, že termín, do kdy můžete podávat své žádosti o prestižní ocenění eTwinningová škola, byl ze strany Evropské komise prodloužen na 21. 2. 2023 do 17:00.

Co to je eTwinningová škola?

Titul „eTwinningová škola“ se školám uděluje od roku 2018.

Žádosti si mohou podat školy, které splňují následující:

  1. škola je v eTwinningu registrována po více než 2 roky
  2. pracují na ní alespoň tři učitelé registrovaní v eTwinningu, kteří se od 1. 9. 2020 zapojili do projektů, profesního rozvoje nebo jiných eTwinningových aktivit,
  3. škola se od 1. 7. 2020 zapojila alespoň do jednoho evropského eTwinningového projektu, který získal národní certifikát kvality.

V rámci nového procesu podávání žádostí se důraz klade na zásady vyplývající z poslání eTwinningových škol. Učitelé tedy budou muset prokázat, jak škola v praxi uplatňuje nebo bude uplatňovat základní hodnoty dané tímto posláním:

  • eTwinningové školy se hlásí k zásadě sdíleného vedení,
  • eTwinningové školy charakterizuje spolupráce, sdílení a týmová součinnost,
  • žáci jsou na eTwinningových školách strůjci změn,
  • eTwinningové školy jsou pro jiné školy vzorem,
  • eTwinningové školy jsou inkluzivními a inovativními organizacemi, které se samy učí.

Doporučujeme všem eTwinnerům, kteří chtějí titul eTwinningová škola získat, aby se s posláním eTwinningových škol seznámili.