Přihlaste se do mezinárodního online kurzu určeného novým eTwinnerům

eTwinningové online kurzy jsou dlouhodobé kurzy zaměřené na řešení potřeb eTwinningové komunity ve výuce na národní i evropské úrovni. Online kurz vždy vede tým odborníků a jeho součástí je aktivní práce a diskuse mezi učiteli. Zahrnuje asynchronně a někdy též synchronně probíhající aktivity a je veden v angličtině. Organizátorem je Centrální podpůrné středisko.

Podzimní kurz bude zaměřen na nováčky v eTwinningu (preferenci budou mít eTwinneři registrovaní v r. 2020). Cílem kurzu je jim přiblížit, jak efektivně začlenit ICT do hodin, a zlepšit tak výuku.

Kurz potrvá 12 týdnů od 7. 9. do 30. 11. 2020 a bude probíhat v prostředí eTwinning Moodle. Časová náročnost celého kurzu je přibližně 80 hodin. Přihlásit se můžete do 31. 7. 2020 prostřednictvím tohoto formuláře: https://bit.ly/eTwCourse20.