Pozvánka: seminář eTwinning v Plzni

Rádi bychom všechny eTwinnery z Plzeňského kraje pozvali na prezenční seminář zaměřený na metodiku a realizaci mezinárodních projektů eTwinning. Seminář pořádá Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje ve spolupráci s Národním podpůrným střediskem pro eTwinning (Domem zahraniční spolupráce).

Školení je určeno pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících děti, žáky a studenty ve věku 3-19 let. Cílem je připravit eTwinnery, učitele registrované v platformě www.etwinning.net, na realizaci mezinárodních online vzdělávacích projektů.

Účast na semináři je pro registrované učitele zdarma.

Místo konání: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň

středa 4. května 2022 9-15 h (od 15 do 16 h možnost individuálních konzultací s lektory)

Metodický seminář eTwinning

Na semináři se dozvíte, jak realizovat mezinárodní projekt ve škole, resp. ve Vaší třídě. Seznámíte se s metodikou projektů eTwinning a principy projektového vyučování. Zjistíte, co neopomenout při přípravě, jak projekt začlenit do výuky a jak jej společně s projektovými partnery naplánovat a založit. Na semináři se seznámíte také s virtuální třídou TwinSpace a jejím využitím v projektech mezinárodní spolupráce. Díky příkladům dobré praxe pochopíte, na jakém principu toto prostředí funguje.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Pro účast na semináři je potřeba být registrován/a v portálu www.etwinning.net. Pokud účet v platformě ještě nemáte, registrujte se, prosím, s dostatečným časovým předstihem. Registrace není automatická, podléhá schválení ze strany Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR (DZS). 

Těšíme se na viděnou v Plzni.