Postavte se IT výzvě! Otestujte po roce své #eSkills v testu IT Fitness 2016!

Letošní ročník je opakováním testu z roku 2015. Test prošel mírnou optimalizací, kdy jsme na základě zpětné vazby od loňských účastníků upravili některé otázky a jejich odpovědi tak, aby byl celý proces testování jednodušší a srozumitelnější. IT Fitness test se stejně jako v minulých letech zaměřuje na zvládnutí teoretických i praktických otázek a úkolů z oblasti informačních technologií, jež většina z nás řeší v běžné práci s počítačem – s jeho softwarem, textovými, tabulkovými, grafickými editory, hardwarem, internetem, ale také s mobilními aplikacemi využívanými v dotykových zařízeních.

Test je rozdělen do dvou úrovní. První úroveň je určena žákům ZŠ, druhá žákům SŠ, VOŠ a VŠ a široké veřejnosti. Je k dispozici online a není nutné jej nijak instalovat. Zpracování samotného testu, který obsahuje 25 otázek a úkolů, trvá přibližně 45 minut. Každý účastník obdrží certifikát s procentuální úspěšností. Testování probíhá od září do listopadu 2016.

Více informací na www.itfitness.cz