Podpora přípravy projektů internacionalizace škol

Informace pro příjemce grantů z Výzvy 55/  Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

V souvislosti s narůstajícím zájmem příjemců grantu v rámci Výzvy 55 –  Oblast podpory 1.1:  Zvyšování kvality ve vzdělávání – o informace o aktivitě eTwinning a programu Erasmus+, žádáme všechny případné zájemce z řad vzdělávacích organizací, jazykových škol apod., aby kontaktovali přímo Národní podpůrné středisko pro eTwinning (etwinning@dzs.cz).

Národní podpůrné středisko se dle časových a personálních kapacit pokusí zajistit prezentaci o aktivitě eTwinning a programu Erasmus+ na vašich akcích.

Upozorňujeme držitele grantů z řad vzdělávacích organizací a agentur, že metodické semináře eTwinning jsou určeny pouze učitelům MŠ, ZŠ a SŠ.