OULU Winter School- exploring engaging educational tools and technology

Ve dnech 12. až 15. března   proběhlo velmi zajímavé setkání evropských učitelů zapojených do programu ITEC -Winter school ve finském Oulu. Na jednom místě jsme se tak my- učitelky z České republiky mohly spolupracovat s pedagogy více než  15 evropských zemí, také z Turecka a Izraele.

Akce se konala v prostorách školy UBIKO, která se nachází v areálu univerzity a slouží jako cvičná škola pro budoucí pedagogy. Mohli jsme si prohlédnout velmi nápaditě zařízené učebny pro žáky 1. stupně. Vybavení každé třídy je možno flexibilně upravit pro různé formy práce se žáky. Nábytek je vkusný a velmi prakticky zpracovaný, nechybí koutky pro odpočinek dětí a posezení s kamarády. Našim dětem by se určitě nejvíce líbila dokovací stanice s tablety a chytrými telefony.

Na podzim jsme na našich školách v rámci 3. cyklu projektu ITEC ověřovali scénáře, které hledají způsoby, jak smysluplně zapojit ICT techniku do běžné výuky  ve 21. století. Žáci z naší školy v Českém Těšíně například navrhovali v týmech nový design počítačové učebny včetně nábytku , jeho rozmístění a technického vybavení. Změřili rozměry učebny, zhodnotili stávající stav, navrhli změny, které zapracovali do grafických návrhů na počítači, připravili rozpočet a prezentovali své nápady veřejně před svými spolužáky a pedagogy. Vyzkoušeli si přitom řadu činností, které je čekají v budoucím životě- pracovat v týmu, dohodnout se na řešení se spolužáky, rozdělit si práci a dokázat prodat svůj zajímavý nápad, což se v některých případech projevilo jako nejobtížnější část úkolu. Při práci využili své znalosti z hodin informatiky , matematiky a jiných předmětů a další vědomosti získali.

Na setkání učitelů jsme na základě svých zkušeností z výuky zpracovávali nové   scénáře pro pilotování ve 4. cyklu.Stejně jako děti jsme pracovali v týmech, navzájem si vyměňovali své poznatky, rozvíjeli nápady. Činnost to byla zajímavá a inspirativní. Výsledným výstupem byl zkonkretizovaný scénář  upravený pro použití na základní nebo střední škole. Naše česko- slovenská skupina „Crowberry“ ve složení Helena Lazarová, Martina Kupiliková, Jarmila Janisková a Ivana Daridová zpracovala myšlenku, kdy by se v rámci školní olympiády měřily sportovní výkony dětí, jejich tepová frekvence, údaje by žáci zapracovali do grafů a tabulek a prezentovali data v souvislosti s životním stylem testovaných osob-např. sportovci versus hráči na PC. Výstupem by bylo doporučení pro změnu životního stylu méně výkonných „sportovců“. Během pobytu ve škole UBIKO jsme měli možnost dozvědět se mnohé o vzdělávání ve Finsku i v jiných zemích.

V rámci závěrečného večera jsme se také věnovali i sportovním aktivitám . Největší úspěch měl asi Human curling. Všichni bez rozdílu jsme se navlékli do kombinéz a zimní obuvi a každý mezinárodní tým místo kamene tlačil na metu jednoho svého člena v nafukovacím kruhu. Zvítězil samozřejmě tým s nejpromyšlenější taktikou.

Svým článkem bych chtěla hlavně poděkovat za možnost zúčasnit se takovéto podnětné mezinárodní akce a doporučit práci na projektu ostatním učitelům.

Jako největší přínos pro sebe hodnotím kromě nových využitelných podnětů pro učitelskou profesi hlavně možnost zdokonalovat se v anglickém jazyce a seznámit se s novými  zajímavými lidmi.

Mgr. Helena Lazarová, ZŠ a MŠ Hrabina, Český Těšín