Otestujte počítačové dovednosti svých žáků!

Dům zahraniční spolupráce si dovoluje pozvat učitele, žáky i širokou veřejnost, aby si vyzkoušeli své počítačové dovednosti v testu IT Fitness. Test IT Fitness www.itfitness.cz je součástí kampaně Evropské komise eSkills for Jobs 2015-2016, která se snaží upozornit na důležitost počítačových dovedností pro profesní život všech občanů Evropské unie. Kampaň v České republice koordinuje Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) a test IT Fitness probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Test je k dispozici školám i široké veřejnosti v období od 15. 9. 2015 – 31. 12. 2015 na webové stránce www.itfitness.cz a je zdarma. Test je online, k jeho vyzkoušení stačí jednoduchá registrace. Školám test umožňuje zdarma otestovat počítačové dovednosti žáků a jejich uplatnitelnost v praxi a na trhu práce. Test je k dispozici ve dvou verzích – pro základní školy a pro střední školy.