ZŠ – Ostrovy objevů

Celý projekt byl motivován představou veliké plavby, při které se žáci seznamovali se zvláštnostmi a skrytým bohatstvím jednotlivých ostrovů, které poznávali prostřednictvím různorodých činností – pohybových, výtvarných, hudebních, vlastivědných, přírodovědných a badatelských. Projekt byl realizován jako celoroční hra v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině. Aktivity spojené s projektem byly začleněny také do běžné výuky výtvarné výchovy, přírodovědy a informatiky. Slovenský partner pracoval na projektu v rámci běžné výuky ve 3. ročníku, při pravidelných setkáních Objevitelského kroužku a v rámci spolupráce vyučujících 1. stupně. Do některých aktivit, jako byla například tvorba Lodního deníku, se zapojili i rodiče.

Autor projektu: Jaroslava Pachlová, Základní škola Stráž

Věk zapojených žáků: 6-10

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: Čeština, slovenština

Cíle projektu: Cílem projektu bylo přirozenou cestou rozvíjet zvídavost dětí, jejich touhu po objevování nového a objasňování neznámého. Učit děti jasně formulovat problémy, diskutovat o vzniklých situacích, navrhovat řešení a ověřovat je v praxi. Prostřednictvím jednoduchých pokusů rozvíjet schopnost dětí společně se podílet na odhalení nepoznaného, upevňovat smysl pro spolupráci.

Postup práce: V TwinSpace jsme si roztřídili realizované činnosti na několik podskupin, v rámci nichž jsme si vyměňovali své nápady a vytvářeli společné výstupy: sborník hádanek s názvem „Zahádej si s námi“ (slovenská škola vymyslela hádanky, naše škola odpovídala, slovenská škola zkontrolovala, naše škola správné odpovědi zpracovala pomocí aplikace Chatter Pix), literární práce obou škol tvořily „Společný lodní deník“, výtvarná díla vznikala na téma „Ryby, rybky, rybičky „a“ Lodě, loďky, lodičky“. Na Vánoce proběhla výměna dárku. V rámci projektu se také uskutečnilo společné spaní ve škole a byla vytvořena společenská hra Honba za poklady. Za jednotlivé aktivity sbírali žáci mince do celoškolní soutěže O poklad korzára Heřmana. Spolupráce a intenzivní práce na projektu trvala po celý školní rok.

Spolupráce / inspirace: Ceníme si všeho nového, co jsme se naučili a zažili – zjistili jsme, že dětská přání jsou stejná, i když jsme daleko od sebe, společně jsme zpívali, nacházeli jsme shody a rozdíly v našich jazycích a zvycích. Sledování výsledků slovenských kamarádů vedlo naše děti ke snaze o další zlepšení. Vzájemně jsme se učili, vzájemně jsme se inspirovali, vzájemně jsme se posouvali. Do projektu se zapojily další třídy a kolegyně, což je vidět ve všech prostředích, kde jsme průběžně publikovali jeho průběh a výsledky.

Předměty: V rámci školní družiny

Využití ICT nástrojů:  Fotoaparát, iPady, počítače, internet, Skype, Google formuláře

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97565/welcome

http://www.zsstraz.cz/index.php?p=577

http://jkostialikova3.webnode.sk/projekt-ostrov-objavov/

http://www.zsstraz.cz/ostatni/2013-14/img/noviny_plavba.jpg

Úspěchy projektu: Národní cena eTwinning 2014, na Slovensku: Certifikát kvality a národní cena eTwinning 2014