On-line kurz profesního rozvoje (PDW) pro eTwinnery Critical Digital Literacy and Disinformation

Šíření dezinformací představuje jednu z největších výzev dnešního digitalizovaného světa. Rozvoj kritické mediální gramotnosti mezi žáky a učiteli se proto ukázal jako klíčový nejen v kontextu celosvětové pandemie.

Pokud se chcete dozvědět vice, využijte možnosti účastnit se mezinárodního on-line kurzu “Critical Digital Literacy and Disinformation”, který je určen eTwinnerům se zájmem o toto téma.

Kurz bude probíhat ve dnech 26.-28. května 2021 v odpoledních hodinách a komunikačním jazykem bude angličtina.

V případě Vašeho zájmu, prosím, vyplňte registrační formulář co nejdříve.

Webový odkaz: https://www.etwinning.cz/mezinarodni-seminare/

Účast na semináři je pro učitele zdarma.