Ohlédnutí za online Tematickou konferencí pro eTwinningové školy

Ve dnech 12.-14. 11. proběhla mezinárodní online Tematická konference SHARED LEADERSHIP: towards an eTwinning School approach. Účastnilo se jí přes 230 zástupců z řad pedagogů a vedení škol oceněných titulem eTwininngová škola. Konferenci připravilo Centrální podpůrné středisko pro eTwinning v Bruselu v úzké spolupráci s Národním podpůrným střediskem pro eTwinning v ČR (DZS). Hlavním tématem letošního ročníku bylo sdílené vedení – jedna z hlavních zásad v poslání eTwinningových škol.

Účastníky konference přivítala Cecile LeClercq z Evropské komise. Všem účastníkům poděkovala za jejich nasazení při výuce na dálku a zdůraznila, že eTwinning není jen webovou stránkou, ale fungující komunitou nadšených žáků a učitelů, což pandemická situace jen potvrdila. Představila také zprávu zaměřenou na téma sdíleného vedení v eTwinningových školách. Kompletní dokument bude zveřejněn v roce 2021, podrobnější informace o zprávě a její shrnutí v anglickém jazyce si ale můžete přečíst již teď zde

Na úvodní slovo Cecile LeClerq navázala Irene Pateraki z Centrálního podpůrného střediska pro eTwinning v Bruselu. Ve svém příspěvku eTwinning Schools Mission: a development learning journey for the school community s účastníky prodiskutovala důležitost poslání eTwinningových škol a jeho význam a zmínila několik praktických tipů, které školy mohou využít, aby sdílené vedení dobře fungovalo – např. podělit se s kolegy o to, co se ve výuce osvědčilo, vyzkoušet tandemovou výuku, nebát se udělat první krok a „strhnout“ ostatní a hlavně se nebát říct si o pomoc, když je to potřeba.   

Odborným příspěvkem na téma sdíleného vedení přispěla Kay Livingston z Univerzity v Glasgow. Zdůraznila přínosy a pozitivní dopady mezinárodní spolupráce, které jsou shrnuty v publikaci určené pro vedení škol Erasmus+ A practical guide for school leaders. Dále účastníky seznámila s principy celoškolního přístupu ke spolupráci.                                                                      

První den byl zakončen networkingovou aktivitou v menších skupinách, aby měli účastníci možnost se lépe poznat. Kromě seznámení účastníků se živě diskutovalo na mnoho zajímavých témat jako např. rozdíly mezi žáky, učiteli a vedením z eTwinningových škol a škol, které dosud nejsou držiteli tohoto titulu. Na závěr účastníci sepsali vzkazy pro své následovníky – budoucí eTwinningové školy.

Druhý den konference byl zaměřen na workshopy. Z nabídky celkem 5 workshopů si každý účastník mohl vybrat 2, které ho tematicky nejvíce zaujaly. Na realizaci workshopů se velmi aktivně podíleli ambasadoři eTwinning z České republiky.

Poslední den konference zahájil Kristijan Vukelic z Evropské komise. Účastníkům konference oficiálně představil nový program Erasmus+ na období 2021-2027 včetně změn, které žadatele o granty čekají. Následně Alexandra Licht z Centrálního podpůrného střediska pro eTwinning v Bruselu v rámci svého příspěvku na téma Action Plan context and theory seznámila účastníky s nástrojem zvaným teorie změny, který lze efektivně využívat k dosahování vytyčených cílů. Účastníci dokonce dostali domácí úkol – vytvořit vlastní školní akční plány, které se společně proberou na online setkání 10. prosince 2020. Pokud vás nástroj teorie změny zaujal, můžete se o něm dozvědět více na webových stránkách projektu Erasmus+ Learning Leadership for Change.

Konference byla ukončena panelovou diskusí se zástupci 6 eTwinningových škol zapojených do případové studie Centrálního podpůrného střediska v Bruselu (případové studie jsou součástí zprávy zmíněné v úvodu).