Ohlédnutí za moderovaným programem Mediální gramotnost, „nejen“

Od března do května 2021 probíhal moderovaný program zaměřený na mediální gramotnost, která je hlavním tématem letošního roku eTwinning. On-line aktivity probíhaly formou webinářů v prostředí MS Teams a následně v prostředí Kavárny Inspirace, eTwinningové skupiny pro české učitele.

V jednotlivých aktivitách jsme uvítali téměř 70 účastníků z různých stupňů škol. První téma bylo zaměřeno na e-bezpečnost. Bezpečné chování a pohyb v on-line prostředí patří k dovednostem spadajícím do oblasti mediální gramotnosti a je důležitou součástí projektu eTwinning. Učitelé si vyzkoušeli minikurz bezpečného chování, společně prodiskutovali otázku využití mobilů ve výuce, různých internetových výzev a kyberšikany.

V současné době je máme k dispozici mnohem více informací než kdykoli dříve, jsou snadno dostupné, a to je zároveň jejich výhoda i nevýhoda. Informace jsou snadno dostupné, ale není lehké se v nich orientovat. Proto se internetové zdroje a technika vyhledávání informací staly hlavním tématem druhého on-line setkání. Diskuze se také týkala dodržování autorských práv a pravidel netikety.

Otázky zhodnocení informací na internetu, rozlišení zpráv, komentářů a reklamy patří mezi dovednosti v oblasti mediální gramotnosti a staly se hlavními body třetího on-line setkání.

Veškeré materiály z on-line setkání jsou nyní k dispozici ve skupině Kavárna Inspirace na eTwinning Live (eTwinning Live – Skupiny – Kavárna Inspirace aneb český eTwinning kreativně).

Ambasadoři eTwinning