Odborné školy v eTwinningu

Po 14 úspěšných letech podpory základního a středního vzdělávání by platforma eTwinning v celé Evropě ráda zohlednila i práci škol zaměřených na odborné vzdělávání a přípravu a rozšířila v tomto směru svou působnost. Jedná se o širší politiku Evropské unie, jejímž cílem je lépe vybavit občany informacemi, znalostmi a dovednostmi či kompetencemi, které si žádá trh práce.

Učitelé, kteří jsou na platformě eTwinning zaregistrováni, budou nyní moci uvést, zda je škola, na které působí, školou zaměřenou na odborné vzdělávání a přípravu. Díky tomu pro ně bude snazší vytvářet projekty s podobně smýšlejícími odborníky, čímž se zvýší význam a inovativnost odborného vzdělávání a přípravy.

Pokud jste již registrovanými účastníky eTwinningu, pracujete na škole zaměřené na odborné vzdělávání a přípravu a rádi byste toto měli pod svou školou uvedeno, obraťte se na národní podpůrné středisko a požádejte o aktualizaci údajů o škole.

Také v České republice plánujeme řadu aktivit, zaměřených na podporu zapojení odborných škol do eTwinningu a zviditelnění jejich projektové práce. Vedle konkrétně zacílených akcí či worskhopů na toto téma vyjde na podzim publikace s příklady dobré praxe eTwinningových projektů odborných škol.