Občanské kompetence a aktivní občanství prakticky

Tento kurz je pro vás ideální, pokud:
⦁ vás zajímá oblast občanských kompetencí
⦁ chcete u žáků vzbudit zájem o jejich okolí a aktivně ho ovlivňovat
⦁ rádi sdílíte dobrou praxi z vaší výuky a projektů eTwinning
⦁ hledáte vhodnou metodiku, zdroje a online nástroje
⦁ chcete si na vlastní kůži vyzkoušet online aktivity zaměřené na komunikaci a spolupráci
⦁ máte zájem o společnou online publikaci s aktivitami vypracovaným během kurzu

Délka trvání kurzu: 3 týdny

Cílová skupina: učitelé společenských věd na 2. stupni ZŠ a SŠ a další zájemci – předchozí zkušenost s eTwinningem není nutná

Další informace: Kurz se momentálně nekoná

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ