Národní konference e-skills for Jobs

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Národní konferenci e-skills for Jobs 2014, kterou pořádá Dům zahraniční spolupráce u příležitosti evropské kampaně e-Skills for Jobs 2014. Konference se koná dne 20. 11. 2014 v Praze v Autoklubu ČR (Opletalova 29, Praha 1) a jejím cílem je představit školám a odborné veřejnosti široké spektrum aktivit, které na poli e-skills (elektronických dovedností) v České republice existují.

Konference je určená všem vzdělavatelům, pracovníkům v oblasti vzdělávání, zaměstnavatelům v IT sektoru, poradenským institucím v oblastí profesního uplatnění. Srdečně zveme učitele, IT koordinátory a vedoucí pracovníky ZŠ, SŠ, VŠ všech typů škol. Zveme i kariérové poradce, pracovníky asociací a neziskových organizací a další odborníky.

Tématem konference budou digitální dovednosti v souvislosti s lepší uplatitelností na trhu práce, zvýšení atraktivity oboru informačních technologií pro mladé lidi a také zavádění programování do výuky. Představeny budou také výsledky testu IT Fitness. Do panelové diskuse byli pozváni odborníci z organizací zaměřených na informační technologie a zástupci vysokých škol, IT firem i neziskových organizací zabývajících se danou problematikou. Konference je doprovázena také veletržní částí, na které se budou prezentovat jak školy, tak IT firmy a neziskové organizace. Účast na konferenci je ZDARMA.

Program konference a registrace jsou k dispozici na http://www.itfitness.cz/cs/narodni_konference