Zúčastněte se evropského semináře ve třídě budoucnosti!

Národní podpůrné středisko pro eTwinning nabízí učitelům možnost zúčastnit se dvoudenních seminářů, které jsou pořádány v rámci Future Classroom Lab. Semináře zaměřené na další profesní rozvoj učitelů v rámci ICT. Národní podpůrné středisko vybere účastníky ze zaregistrovaných zájemců, zprostředkuje  účast na semináři a uhradí  náklady spojené s účastí na semináři (cestovné, ubytování a stravování).

Nabídka seminářů:

Course 1: Making the Most of your Interactive Whiteboard –  25-26 říjen 2012

Course 2: eTwinning in the Future Classroom – 17. – 18. prosinec 2012

Course 3: Teaching STEM in the Future Classroom – Scientix– 5. – 6. listopad 2012

Course 5: A Future Scenarios tool-kit for schools – iTEC – 26. – 27. listopad 2012

Course 6: Staying safe in the Web 2.0 world – 10. – 11. prosinec 2012

Podrobné informace o náplni kurzů naleznete na:http://fcl.eun.org/training;jsessionid=B0F970E4CE245C36A72B01E228750123

V případě zájmu nás kontaktujte na: etwinning@naep.cz