Naučte se zapojit tablety do výuky!

Dům zahraničních služeb nabízí školám možnost asociovaného partnerství v dvouletém evropském projektu Creative Classrooms Lab (2013 – 2015) zaměřeném na využití tabletů ve výuce. Cílem projektu je vytvoření modelových výukových modulů pro tablety a jejich následné vyzkoušení v hodině.

Do projektu se mohou zapojit školy splňující následující podmínky:

  • Druhý stupeň ZŠ nebo všechny typy středních škol
  • Škola je vybavená tablety alespoň pro jednu třídu studentů, může se jednat o tablety jakéhokoli výrobce a typu. (Tato podmínka je důležitá, projekt nedisponuje prostředky na nákup vybavení)
  • Projekt je otevřený učitelům všech předmětů, prioritou jsou učitelé matematiky, přírodovědných a technických předmětů

 

Přínos pro zapojené učitele:

  • Metodická podpora využívání tabletů ve výuce
  • Zapojení do mezinárodní komunity škol využívající tablety
  • Sdílení příkladů dobré praxe na národní i evropské úrovni
  • Možnost vyzkoušet si a ohodnotit až dvě sady scénářů v praktické výuce (první sada scénářů ve školním roce 2013/2014 a druhá sada ve ŠR 2014/2015)
  • Zapojení do evropské on-line komunity škol (zapojení do online diskusních fór, chatů apod.)
  • Možnost zúčastnit se národního setkání učitelů škol zapojených do projektu (účast bude hrazena z prostředků DZS) i všech online setkání českých účastníků projektu

 

V případě Vašeho zájmu vyplňte, prosím, online formulář. K projektu je možno se připojit kdykoliv v průběhu jeho trvání. Kontaktní email: euncr@dzs.cz