Naše budoucnost – krásná, udržitelná, společná IN eTwinning

Evropská komise vybrala pro rok 2022 téma Naše budoucnost – krásná, udržitelná, společná. Brožura představuje projekty, které ukazují, jak lze pomocí mezinárodní online spolupráce eTwinning obohatit výuku o témata, která jsou obzvláště v této době klíčová. Koordinátorkou brožury je Aneta Psotová.

Vzhledem k distanční výuce byla většina aktivit v projektech realizována na dálku a eTwinning se opakovaně ukázal jako užitečný nástroj do výuky, který se přizpůsobí potřebám žáků, ať už jsou ve školních lavicích, či doma. 

Všechny brožury eTwinning si můžete prohlédnout zde.