Národní ceny eTwinning 2013

Udílení Národních cen eTwinning proběhlo již tradičně na Národní konferenci eTwinning. Z celkového počtu 101 žadatelů o certifikát kvality vybrali hodnotitelé ty nejlepší projekty, které získali národní ceny. Jaké jsou tyto nejlepší projekty za uplynulý rok se podívejte níže.

Na stránkách již devátého ročníku Národní konference eTwinning se můžete podívat na fotografie a jak konference probíhala.

Odkaz na stránky ZDE.

Ještě jednou všem zúčastněným děkujeme za příjemnou atmosféru a těšíme se na setkání příští rok!

Národní ceny eTwinning 2013

Kategorie: Základní školy

1. místo: eTwinning tourists in 5 star hotels

Koordinátor: Daniela Kašpárková, Základní škola a Mateřská škola Blansko

Partnerské školy: Slovensko, Španělsko

V průběhu celého školního roku žáci pracovali v mezinárodních týmech a vytvářeli svůj fiktivní hotelový řetězec. Týmy zpracovaly vizuální podobu jednotlivých hotelů včetně propagačních brožurek nebo jídelních lístků. Nakonec si každé dítě vytvořilo loutku, která cestovala po jednotlivých hotelích. Tento projekt je výrazně založen na spolupráci žáků jednotlivých zemí, učitelky působily pouze jako zadavatelé úkolů a v neposlední řadě jako hodnotící tým, který jednotlivým mezinárodním týmům přiděloval hvězdičky. Projekt získal 2. místo ve věkové kategorii žáků od 4 do 11 let na Evropské konferenci eTwinning 2013 v Lisabonu.

2. místo: Crossing borders via videos

Koordinátor: Michal Přibyl, Základní škola T. G. Masaryka 396, Borohrádek

Partnerské školy: Lotyšsko, Rakousko, Itálie, Bulharsko, Turecko, Nizozemí, Chorvatsko, Španělsko, Norsko

Žáci v projektu Crossing Borders Via Videos poznávají život svých vrstevníků z dalších zemí Evropy nejen prostřednictvím videí, ale také prostřednictvím dopisů, e-mailů či videokonferencí.  Velkým přínosem je sdílení námětů zejména v oblasti využívání moderních postupů. Nyní probíhají jednání o začlenění projektu Crossing Borders Via Videos do programu významného Mezinárodního dětského filmového festivalu s více než padesátiletou tradicí pořádaném v chorvatském Šibeniku od 23. června do 7. července 2013.

3. místo: Geometry in our city and in the neighborhood

Koordinátor: David Dvořák, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p.o.

Partnerské školy: Španělsko

Projekt je zaměřen na geometrii, ale má výrazný mezioborový přesah. Děti se v průběhu školního roku seznamují s geometrickými tvary v anglickém a španělském jazyce, tělesy a jejich vlastnostmi prostřednictvím modelů a architektury města. Seznamují se s plány a půdorysy, učí se pracovat s měřítkem a geometrickými pojmy. Cílem této spolupráce je vymodelování staveb a vytvoření vlastního náměstí. Při spolupráci si děti procvičují prostorové vidění i logické myšlení a ověřují manuální zručnost.

 

Kategorie: Střední školy

1. místo:  „Pek, the Traveller Flea 3 – Evolution“

Koordinátor: Ludmila Kosíková, Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín

partnerské školy: Francie, Španělsko, Itálie, Turecko a Bulharsko

Projekt je již třetím pokračováním putování blechy Pek po evropských zemích. Žáci pracují v mezinárodních týmech a musí dobrodružství blechy vymyslet, nakreslit a graficky zpracovat. Žáci z hodonínské školy si tak mohli prakticky vyzkoušet svou profesní specializaci a zároveň si procvičit cizí jazyk a práci v mezinárodním týmu. Projekt získal 1. místo ve věkové kategorii žáků od 16 do 19 let na Evropské konferenci eTwinning 2013 v Lisabonu.

2. místo: SAFETIQUETTE (Safe Ticket-basic Tips for Young Internet Users)

Koordinátor: Eva Komínková, Střední škola technická a ekonomická

Partnerské školy: Polsko

Projekt je mezipředmětový a propojuje poznatky z angličtiny, ICT a občanské nauky. Cílem projektu je seznámení studentů s problematikou bezpečnosti na internetu, zmapování povědomí mladých lidí o možných rizicích spojených s používáním internetu v partnerských zemích a vytvoření informačního letáku pro vrstevníky ze zemí, ve kterých není používání internetu dosud masově rozšířeno.

3. místo: Hospitality is our priority

Koordinátor: Danuše Karlíková, Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Partnerské školy: Francie

Projekt je zaměřen na hotelový management v partnerských regionech. Hlavním cílem je získat informace o potřebách jednotlivých hotelů a vylepšit podle toho výuku odborných předmětů, výuku cizích jazyků a vychovat absolventy, kteří jsou dobře vybaveni a připraveni na jejich pracovní život. Žáci navštěvovali různé hotely v jednotlivých zemích a vytvořili publikaci obsahující slovník zaměřený na oblast cateringu a hotelových služeb.

 

Zvláštní kategorie

Nejlepší projekt realizovaný v mateřské škole: Příhody skřítka Zvídálka

Koordinátor: Blanka Nešporová, Mateřská škola Hustopeče, Školní 25

Partnerské školy: Slovensko

Pro děti byl v projektu hlavní motivací skřítek Zvídálek, který zadával dětem úkoly a také je hodnotil. Školy si mohly témata zpracovávat podle své fantazie, přitom v souladu se školními vzdělávacími plány. Výstupem projektu je právě chystaná fotokniha s pracovními listy, náměty na práci, texty písní, recepty.

Nejlepší projekt Comenius/eTwinning: How similardifferent are we

Koordinátor: Elena Tomanová, SPŠ elektrotechnická a informačních technologií, Brno

Partnerské školy: Slovensko, Španělsko, Belgie a Dánsko

Cílem projektu bylo se navzájem poznat, pochopit, že jsme sice odlišní, ale zároveň jsme obyvatelé Evropy. Projekt sám o sobě představoval inovativní metodu výuky tím, že se zakládal na samostatné práci studentů a vzájemné komunikaci. Důležitou roli hrála kreativita studentů – nejen jako taková, ale i ve vztahu k cizímu jazyku, což pomohlo žákům procvičit nejen jazyk samotný, ale zvýšilo i jejich sebevědomí a schopnost použít jazyk v praktickém životě. Velký význam měla i výuka ICT gramotnosti. Mezi výstupy projektu patří např. prezentace o školách a zemích, CD s typickými písněmi, tradiční povídky apod.