Národní konference eTwinning – 11. – 12. května 2012, Most

Konference je otevřená zejména všem učitelům (MŠ,ZŠ,SŠ) z celé České republiky. Je určená také všem odborníkům a dalším pracovníkům v oblasti vzdělávání.  Konference je  největším českým setkáním všech, kteří se zbývají tvorbou mezinárodních vzdělávacích projektů online. Cílem konference je podpořit výměnu zkušeností mezi realizátory projektů eTwinning, prezentace příkladů dobré praxe a v neposlední řadě také umožnit všem účastníkům vyzkoušet si eTwinningové nástroje v praxi.
Konference bude zahájena 11. května 2012 ve 12,00 slavnostním plenárním zasedáním, kde budou předány certifi káty kvality i Národní ceny eTwinning za rok 2012. V další části programu proběhnou tematické workshopy.

Webové stránky konference, kde naleznete všechny potřebné informace a později i výstupy:  http://konference2012.webnode.cz/

Program konference naleznete:  zde

Na konferenci se můžete zaregistrovat již dnes zde

Výstupy z loňské konference v Praze naleznete na: http://etwinning2011.webnode.cz/.