Národní konference Erasmus+/eTwinning 2017

Dům zahraniční spolupráce si Vás dovoluje pozvat na Národní konferenci Erasmus+/eTwinning 2017.

       

Konference bude probíhat ve dnech 12. – 14. října 2017 v Hotelu Flora v Olomouci a je určena učitelům a ředitelům škol, projektovým koordinátorům a dalším expertům ve vzdělávání z celé České republiky.

Cílem konference je podpořit výměnu zkušeností mezi realizátory projektů Erasmus+ a eTwinning, ukázat příklady dobré praxe a sdílet zkušenosti s prací na evropských mezinárodních projektech v oblasti školního vzdělávání. V rámci konference budou také předána ocenění Pečeť Kvality Erasmus+ školní vzdělávání 2017 a Národní ceny eTwinning 2017.

Konference je zdarma, Dům zahraniční spolupráce hradí účastníkům ubytování, stravu a účastnický poplatek. Z tohoto důvodu není možné zúčastnit se pouze části konference, účast je požadována po celou dobu konání akce.

Pozvánku na konferenci naleznete zde.

Registrace účastníků probíhá zde. Všichni vybraní účastníci budou následně kontaktováni ze strany DZS.

Rámcový program:

čtvrtek 12. října 2017

  • 16:00 – Registrace
  • 17:00 – Zahájení konference spojené s výstavou projektů oceněných eTwinning Quality Label 2017, sdílení zkušeností s projektovou výukou

 

pátek 13. října 2017

  • Plenární zasedání, předávání ocenění Pečeť kvality Erasmus+ školní vzdělávání 2017 a Národních cen eTwinning 2017
  • Odborné workshopy

 

sobota 14. října 2017

  • Odborné workshopy
  • Závěrečné plenární zasedání, zakončení konference
  • Předpokládané zakončení konference 12:00

 

Rámcový obsah workshopů:

Cílem workshopů je seznámit účastníky konference s různými možnostmi mezinárodních spolupráce, kterou jim DZS jako národní agentura pro program Erasmus+ a zároveň Národní podpůrné středisko pro eTwinning nabízí.

Účastníkům budou představeny možnosti programu Erasmus+ a platformy eTwinning pro MŠ, ZŠ a SŠ. Erasmus+ nabízí možnosti vzdělávání učitelů a zaměstnanců škol a spolupráci organizací na mezinárodní úrovni. Platforma eTwinning je bezpečným prostředním pro učitele z celé Evropy v rámci kterého se mohou dále vzdělávat a vzájemně spolupracovat a sdílet své zkušenosti. Tato platforma nabízí také virtuální prostor Twinspace, kde mohou učitelé i žáci bezpečně komunikovat a sdílet výstupy svých projektů. Další workshopy budou zaměřeny na využití různých IT nástrojů a inovativních metod ve výuce.

Součástí workshopů budou také prezentace projektů oceněných Pečetí kvality Erasmus+ nebo Národní cenou eTwinning a dalších úspěšných projektů, které mohou sloužit jako inspirace a motivace pro všechny účastníky konference.

Na fotografie z loňské konference se můžete podívat zde.