Národní konference Erasmus+/eTwinning 2017

Ve dnech 12. až 14. října 2017 se uskutečnila národní konference Erasmus+/eTwinning 2017 ve městě Olomouc. V letošním roce se konference zúčastnilo téměř 130 českých učitelů z mateřských, základních, ale i středních škol, které jsou vedeny v rejstříku MŠMT.

První den konference bylo oceněno 80 kvalitních projektů ze 70 různých škol certifikátem eTwinning Quality label.

Druhý den zahájila konferenci Ing. Dana Petrova, ředitelka Domu zahraniční spolupráce. Následovala přednáška, která ukázala přínosy mezinárodních projektů směrem k žákům, studentům i učitelům. Poslední příspěvek dopoledního programu se týkal evropského týdne kódování Codeweek 2017.

V další části dne jsme se seznámili s nejlepšími projekty, které získaly národní cenu eTwinning nebo pečeť kvality Erasmus+. Oceněným gratulovala Ing. Dana Petrová a Mgr. Eva Tučková z MŠMT. Martina Teichmannová, která obdržela za svůj projekt True stories from WW2 1. místo v kategorii 2. stupeň ZŠ nám řekla: V náš projekt jsem hodně věřila a musím se přiznat, že jsem si na národní cenu tak trochu myslela. V sobotu večer kontroluji email a ejhle, přišlo oznámení, že jsme ji získali. Člověka zalije nádherný pocit štěstí, do žil se mu vlije nová energie a říká si, že to má cenu. Těším se, až to oznámím svým žákům a řádně to oslavíme.“

Po zbytek dne proběhlo velké množství workshopů.  V prvním kole zazněly příklady dobré praxe oceněných projektů. V následujících třech kolech workshopů si účastníci konference mohli vybrat z širokého spektra témat. Vybrat si mohli jak nováčci, tak i zkušení učitelé.

„Národní konference Erasmus+/eTwinning jsem se tento rok zúčastnila poprvé. Do této doby jsem o těchto dvou programech slyšela jen od své kolegyně a jedné z ambasadorek. Žádného projektu jsem však nebyla součástí. Konference nabízela velikou škálu workshopů, které mi ukázaly, jak se do těchto programů aktivně zapojit. Workshopy mé očekávání předčily. Nejednalo se jen o teoretické poznatky, ale hlavně o praktické zkušenosti již zapojených učitelů, ředitelů a ambasadorů. Především si však z této konference odnáším chuť k zapojení se do programů Erasmus+/eTwinning a s nimi spojených akcí, a to díky zúčastněným, kteří mě svým nadšením pro tuto mezinárodní spolupráci nakazili.“ konstatovala Nikola Billová, Masarykova ZŠ v Plzni.

Třetí den konference účastníky čekalo poslední kolo workshopů a celou konferenci jsme zakončili kulatým stolem na téma Dopady mezinárodní spolupráce na výuku v českých školách, kde bylo našimi panelisty zodpovězeno velké množství otázek.

Pokud jste na konferenci nebyli, máte čeho litovat. A nebo se už teď těšit na další konferenci v říjnu roku 2018.

Fotografie z konference naleznete zde.