Národní konference ERASMUS+/eTwinning 2016

Národní konference 2016 organizovaná Národním podpůrným střediskem se v tomto roce konala 13.-15.10.2016 na zámku Štiřín nedaleko Prahy. Letos poprvé byla konference připravena ve spolupráci programů eTwinning a ERASMUS+školní vzdělávání.

A jak konference probíhala?

Čtvrtek 13.10.2016

Účastníci se sjížděli ze všech koutů České republiky již v odpoledních hodinách. Mnozí museli překonat obrovskou překážku v podobě dálnice D1, ale všichni se  nakonec dostavili. Po drobném občerstvení, které jim pomohlo překonat stres a příjemně se naladit na odpoledne, byla konference slavnostně zahájena a poté byli všichni pozváni na vernisáž speciální výstavy. Všech 86 učitelů oceněných certifikátem eTwinning Quality Label 2016 zde našlo svůj projekt, za který byli náležitě oceněni nejen diplomem, malou památkou, ale hlavně potleskem svých kolegů.

Pátek 14.10.2016

Den byl zahájen zajímavou prezentací náměstka ministryně školství pro vzdělávání pana Jaroslava Fidrmuce na téma „Implementace Strategie digitálního vzdělávání v České republice“, která byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem.

Poté nastala ta nejslavnostnější chvíle. Tou bylo předávání šesti cen Pečeť kvality Erasmus+školní vzdělávání 2016 a třinácti Národních cen eTwinnig 2016.

Po příjemné přestávce nastal čas pro aktivitu v podobě workshopů. Byla připravena nabídka 20 workshopů, z nichž si mohl každý účastník vybrat dle svého zájmu. Ve workshopech byly ukázány příklady dobré praxe a všichni zúčastnění mohli sdílet své zkušenosti s prací na evropských mezinárodních projektech v oblasti školního vzdělávání.

Den byl zakončen úžasnou slavnostní večeří na počest všech oceněných a koncertem učitelské kapely, u které všichni mohli procvičit do rytmu svá unavená těla po celodenním soustředění v sedě.

Sobota 15.10.2016

Den začal posledním kolem workshopů a velice rychle pokročil k slavnostnímu zakončení. Teprve při loučení si všichni uvědomili, jak rychle dokáže plynout čas, když je příjemně stráven s milými kolegy a přáteli.

Důkazem jsou i fotky, které si můžete prohlédnout na odkazu: https://www.flickr.com/photos/etwinningcz/albums/72157675310227856 

Všem oceněným gratulujeme!

Všem účastníkům konference bychom rádi poděkovali za velice příjemnou a přátelskou atmosféru a těšíme se na setkání opět za rok.

 

Autor článku: Hana Onisková

 

Národní konference proběhla pod záštitou kampaně eSkills for Jobs 2016

logo_final2016