Nabídka účasti na kontaktních seminářích Leonardo da Vinci pro Střední a vyšší odborné školy

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, program Leonardo da Vinci nabízí všem zájemcům účast na následujících kontaktních seminářích v oblasti odborného vzdělávání.

Leonardo da Vinci je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. S programem se můžete blíže seznámit na stránkách NAEP v článku zde.

Více informací o přípravných návštěvách/kontaktních seminářích a způsobu podání žádostí o grant naleznete zde. V případě zájmu nás kontaktuje na emailu pv@naep.cz, rádi Vám podáme bližší informace.

Nabídka kontaktních seminářů podzim 2012:

  1. 1. European Cooperation in the Field of Agriculture, the Enviroment and Ecology,který se koná od 9. – 12. 10. 2012 ve Varšavě, Polsko. Seminář je zaměřen na plánování a realizaci Projektů Partnerství a Mobility LdV. Komunikačním jazykem je angličtina. Termín předložení žádosti o grant 3. září 2012.
  1. 2. Kontaktní seminář ECVET – Building ECVET!, který se koná od 22. – 24. 10. 2012 v Lucemburku, Lucembursko. Evropský systém ECVET řeší otázku uznávání kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. Komunikačními jazyky jsou francouzština a němčina. Termín předložení žádosti o grant je 3. září 2012.
  1. 3. Kontaktní seminář Leonardo da Vinci pro Projekty Mobility a Partnerství, který se koná od 29. – 31. 10. 2012 v Bernu, Švýcarsko. Komunikačními jazyky semináře jsou francouzština a němčina. Termín předložení žádosti o grant je 3. září 2012.

Bližší informace o plánovaných seminářích (pozvánku a předběžný program) naleznete v části věnované kontaktním seminářům zde.