Nabídka seminářů Comenius

Nabízíme Vám semináře k Individuální mobilitě žáků Comenius, na kterých Vám poskytneme informace k možnostem studijních výjezdů žáků a zároveň informace k podání žádosti o grant.

Termíny seminářů:

  • Brno – 16. 10. 2012

http://www.naep.cz/index.php?a=view-seminar&general_file_id=8114&seminar_for_project=19&project_folder_id=19&

  • Praha – 23. 10. 2012

http://www.naep.cz/index.php?a=view-seminar&general_file_id=8115&seminar_for_project=27&project_folder_id=27&

  • Olomouc – 5. 11.2012

http://www.naep.cz/index.php?a=view-seminar&general_file_id=8116&seminar_for_project=27&project_folder_id=27&

Pro více informací můžete kontaktovat Janu Votrubovou,  e-mail: jana.votrubova@ naep.cz, tel.: 221 850 309

Individuální mobilita žáků Comenius nabízí výměnné zahraniční pobyty žáků starších 15 let na dobu 3-10 měsíců pro školní rok 2013/2014 (žák musí 15 let dosáhnout nejpozději v den odjezdu na pobyt). Aktivita navazuje na spolupráci v projektech partnerství škol Comenius. Podmínkou pro účast v tomto projektu je předešlá (byť už dávná) nebo probíhající účast v projektu partnerství škol COMENIUS, neboť pouze do těchto partnerských škol lze vybrané žáky na studijní pobyt vysílat. Pobyty se realizují na základě žádosti školy, kterou je nutné podat naší agentuře nejpozději do 3. 12. 2012 (včetně). Žádost podává česká škola, přičemž část žádosti vyplňujete společně se zahraniční školou, proto je potřeba partnera/y co nejdříve oslovit a dohodnout se na možnostech spolupráce. Pro více informací také můžete navštívit naše webové stránkyhttp://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=27&

Zde naleznete zajímavý článek, zdůvodňující proč byste se měli do aktivity zapojit a popisující dosavadní zkušenosti.

Tags: Comenius