Na základní škole v Praze Čakovicích se připravují na druhý výukový modul inGenious

Vyzkoušíme, jak vědci pracují. Co stojí za objevem léků nebo zkonstruováním přístrojů, které dnes běžné používáme? Co říká definice vědecké metody? 

Vědecká metoda je sada procesů, používaných při vědeckém výzkumu. Cílem je získat znalosti a vědomosti pomocí pozorování a dedukce na základě dosud známých poznatků. Přijímání nových vědeckých poznatků je založeno na konkrétních důkazech. 

 Obsahuje tyto kroky:

  1. Pozorování a popis skutečnosti (vjemů, poznatků).
  2. Formulace problému. …
  3. Příprava hypotéz (návrh vysvětlenís obecnou platností)
  4. Předvídání (logická dedukce z hypotéz)
  5. Ověření souladu skutečnosti s předpovědí (buď aplikací předpovědi na pokus nebo aplikací na soubor dat získaný jinak) a ověření logické správnosti předchozích kroků.

Více (a odborněji) zde.

Vědci také pořizují záznam, protokol, který obvykle obsahuje: 

  •  popis cílů pokusu,
  • použitých pomůcek a metod (stručný popis postupu), shrnutí výsledků (celková zjištění),
  • diskuse (zhodnocení hypotézy, vysvětlení tohoto zhodnocení) a závěr (co jste se o
  • dané vědecké oblasti dozvěděli)
 
Vy si vyberete jeden z pokusů, sami si navrhnete postup, jak pokus provést, budete formulovat hypotézu a tu ověříte. 
Bylo by škoda neyvužít ipady a proto protkol o pokusu vytvoříme netradičně v aplikaci Book creator.