MŠ – S kamarády jde vše líp

Děti prožily netradiční předškolní ročník v mateřské škole. Během celého školního roku se zabývaly tématy jako např. moje rodná vlast, postoje k domovu, kulturní dědictví, svátky a jejich oslavy, rozmanitost světa, lidová poezie a próza, písně a pohybové hry, výtvarná, technická a pracovní tvořivost, pasivní a aktivní slovní zásoba v cizím i národním jazyce, předčtenářská gramotnost, „psaní a čtení“ dopisu kamarádovi.

Autor projektu: Alice Lexmaulová, Základní a mateřská škola Čechy pod Kosířem

Věk zapojených žáků: 5 – 6 let

Partneři: Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíl projektu: Seznámit děti se slovenským/českým jazykem, který je nám historicky blízký, poznávat zvyky a tradice kamarádů z jiné země, získat povědomí o jiných národech a kulturách, používání různých druhů komunikace – pošta, ICT, využití eTwinningu jako prostředku ke zpestření a doplnění přípravy do školy, rozvoj předčtenářské gramotnosti, předmatematických představ, logického myšlení.

Postup práce: Na podzim se nejprve děti společně seznámily pomocí skype konference a představily si svá města. Před Vánoci si děti vyměňovaly vánoční balíčky a předávaly si informace o vánočních zvycích a tradicích. Děti si vyměnily maskota – pana Mravenečka, který s nimi např. navštívil  divadlo, účastnil se výšlapu na Košíř, byl v kině nebo v ZOO. Děti pracovaly jak samostatně – připravovaly si věci doma, ale také ve skupinkách, např. vytvářely společně vesnici. Na jaře slavily Velikonoce a účastnily se Dne země. Pak společně zakončily školní rok divadelním představením pro rodiče.

Spolupráce/inspirace: Tento projekt je příkladem, že i eTwinning lze zařadit do předškolního vzdělávání budoucích školáků.

Předměty: dramatická výchova, environmentální výchova, jazyk a literatura, matematika, hudební výchova, předškolní předměty, tělocvik

Využití ICT nástrojů: interaktivní tabule, Voki, flash-gear, skype

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/1774/home

Ocenění: Certifikát kvality 2015, Národní cena 2015