MŠ – Příhody skřítka Zvídálka

Mateřské školky společně vytvořily postavu skřítka Zvídálka, kterému postupně ukazovaly spoustu zajímavých věcí – jak děti slavily Vánoce, jak probouzely jaro nebo jak vypadá jejich město.  Předností projektu je výměna autentických materiálů, jako je mapka města s vyznačenými místy školek a dalšími oblíbenými místy dětí, skládanky, recepty, pracovní listy s hravými úkoly, básně, písně a další texty. Děti s pomocí učitelek plnily úkoly, skládaly puzzle, pekly dobroty a objevovaly možnosti práce s počítačem. Nakonec vznikla společná publikace s mnoha fotografiemi a doprovodnými texty o spolupráci předškoláků ze tří školek dokumentující celý průběhu projektu.

Autor projektu: Blanka Nešporová, Mateřská škola Hustopeče, školní 25, Hustopeče

Věk zapojených žáků:  5-7

Partneři:  Česká republika, 2 slovenské mateřské školy

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíle projektu:   Seznámit děti s životem vrstevníků v jiné zemi, jejich jazykem, kulturou, regionem a porovnat prožívání běžných situací života v různých zemích.  Dále ukázat dětem práci na počítači, komunikaci přes počítač a prezentaci pomocí interaktivní tabule.

Postup práce: Výroba skřítků a pracovních listů s úkoly, jako je pečení vánočního cukroví podle receptu od kamarádů, vánoční zvyky, sportování v zimě, hry, zpěv, téma naše město, Velikonoce, hledání pokladu, jaro a probouzení přírody, pěstitelské práce, máj čas lásky, svátek maminek a dárečky. U každého tématu byly zařazeny úkoly pro jinou skupinu dětí. Jednotlivé výrobky a ostatní činnosti byly prezentovány na Twinspace.

Spolupráce/ inspirace:  Výměna pracovních listů, receptů, zajímavých úkolů, textů básní, písní, pohádky. Vznik společné publikace s dokumenty z projektové spolupráce.

Předměty:  Předškolní výchova, výtvarná výchova, mediální výchova, výchova ke zdraví, hudební výchova, ekologická výchova

Využití ICT nástrojů:  Blog, deník projektu , e-mail, Powerpoint , malování, video, Skype – videosetkání, web publishing (prezentace výstupů)

Výstupy projektu:

http://www.pastelkahustopece.cz/vyuka/e-twinning/

www.pastelkahustopece.cz

http://www.hustopece-city.cz/aktuality-elisty/elisty-zajimavosti/e-twinningove-vanoce-na-pastelce.html

Úspěchy projektu:  Národní cena, Certifikát kvality