MŠ – Kamarádi bez hranic II

Projekt Kamarádi bez hranic II byl zjednodušeným pokračováním úspěšné spolupráce se slovenskou partnerskou školou, což bylo také hlavní motivací vzniku projektu. Cílem bylo – stejně jako v předchozím projektu – sdílet zážitky ze života v mateřské škole, objevovat jazyk a kulturu partnerské země. Spolupráce probíhala formou výroby pohlednic a zasílání krátkých vzkazů. V české školce se zapojily všechny třídy a jejich učitelky si samy volily téma jednotlivých pozdravů, které mohly přizpůsobit vlastnímu třídnímu plánu. Každá třída pojala práci na projektu po svém, realizace projektu však vždy byla zcela přirozenou součástí běžného života mateřské školy.

Autor projektu: Radka Bradáčová, Mateřská škola V Lukách

Věk zapojených žáků: 3-6

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: Čeština, slovenština

Cíle projektu: Projekt vycházel z cílů předškolního vzdělávání uvedených v ŠVP školy. Děti získávaly poznatky o okolním světě, dovednosti předcházející čtení a psaní a chuť poznávat něco nového.

Postup práce: Partnerské školky si navzájem vyměňovaly pohlednice a krátké vzkazy. Témata jednotlivých pozdravů a pohlednic vycházela z třídních plánů a aktuálních zážitků dětí, odpovídaly tedy konkrétní vzdělávacím potřebám třídy. K podpoře motivace a zájmu těch nejmenších se využilo jak PC a internetu, tak knih. Při výrobě pohlednic se pracovalo s různými výtvarnými technikami jako malba, kresba, skládání, lepení, tisk, práce s přírodninami apod. Pohlednice žáci chodili odesílat společně s paní učitelkou na poštu, taktéž byly skenovány a ukládány na TwinSpace.

Spolupráce / inspirace: Hlavním úkolem učitelek bylo děti správně zaujmout a motivovat. Děti se postupně naučily, jak v krátkém sdělení vyjádřit to podstatné, co se ve školce děje. Měly příležitost dozvědět se více o partnerské zemi, snažily se porozumět jazyku. Projekt vznikl při osobním setkání v rámci job shadowingu, podařilo se však do něj zapojit všechny učitelky z české MŠ.

Předměty:

Využití ICT nástrojů:  Fotografie, skenování

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97562/welcome

http://msvlukach.cz/node/266

Úspěchy projektu: Národní cena eTwinning 2014