MŠ – Advent pro děti

V rámci projektu společně dvě mateřské školy sdílely adventní přípravy a společně prožívaly vánoční svátky. Děti objevovaly tradiční zvyky naše i nových kamarádů, vnímaly příbuznost slovanských jazyků, odhalovaly odlišnost v řadě jazykových výrazů a význam nových slov. Děti se dověděly jména nových kamarádů, naučily se zazpívat koledy v jazyce partnerské země, vyměnily si přáníčka, užily si slavnostní oběd i návštěvu zámku s možností vidět Kouzla vánoc a vyzkoušet si udělat tradiční výrobky vztahující se k času adventu. V průběhu spolupráce učitelky publikovaly fotografie a videa, která dokumentovala shodné nebo odlišné aktivity i tradiční zvyklosti.

Děti se nadšeně zapojily do všech činností a získaly mnoho nových poznatků. Vytvořily pěknou vánoční výzdobu a o nové zážitky se podělily také s rodiči.

Autor projektu: Alice Lexmaulová, Základní a mateřská škola Drahanovice

Věk zapojených žáků:  3-6

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíle projektu: Aktivní zapojení dětí do předvánočních příprav a seznámení se zvyky a tradicemi v Čechách a na Slovensku, přiblížení příbuzných jazyků, seznámení s moderními technologiemi

Postup práce: Průběh spolupráce domluvily paní učitelky prostřednictvím emailové komunikace. Dětem nejdříve ukázaly partnerské země na mapě, společně hovořili o školce, nových kamarádech, prohlíželi si postupně fotografie ze všech akcí a užili si Mikulášskou pyžamovou oslavu. Kamarádům na Slovensko poslala česká třída videozáznamy z návštěvy zámku, kde byla k vidění výroba svíček, ozdob i ochutnávka perníčků. Děti nazpívaly vánoční koledy. České děti se radovaly z přáníček od slovenských dětí a svá přáníčka ve tvaru ozdob odeslaly na Slovensko jako scanovaný dokument. Práci se scanerem si děti osobně vyzkoušely. V rámci příprav na Vánoce měly děti v obou školkách slavnostní oběd a obdržely dárky.

Spolupráce / inspirace: Vzájemná inspirace v každé z aktivit, výměna vánočních přání.

Předměty: Předškolní vzdělávání, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické činnosti, mediální výchova

Využití ICT nástrojů: E-mail, video, MP 3 (záznam nazpívaných koled), deník projektu, Photo Zoner Studio (tvorba plakátů pro jednotlivé akce), Skype

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p92977/welcome

http://www.skoladrahanovice.cz/?page_id=2148

https://plus.google.com/113741020430178828580/videos

Úspěchy projektu: Certifikát kvality