Možnost ocenění pro váš eTwinningový projekt – prodloužení termínu do 31. 3. 2016!

Realizujete zajímavý projekt eTwinning? Má váš projekt přínos pro výuku cizích jazyků? Přihlaste se do Evropské jazykové ceny Label 2016.

Máte možnost získat velice prestižní ocenění spojené s finanční podporou Vaší projektové činnosti. Nebojte se a přihlaste se 🙂 eTwinningové projekty mají vždy šanci na úspěch 🙂

Evropská jazyková cena Label 2016

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil další ročník Evropské jazykové ceny Label. Toto ocenění má za cíl podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Letošními prioritami jsou:

  • vícejazyčné školy a třídy
  • informální výuka jazyků
  • výuka jazyků pro všechny
  • Jazyková výuka v raném školním věku (5-8 let)

Neváhejte do Evropské jazykové ceny přihlásit svůj eTwinningový projekt.

Přihlásit můžete jakýkoli projekt z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje alespoň jednu z priorit pro rok 2016 a přináší do jazykové výuky něco nového.

Ocenění může získat jakákoli instituce působící v oblasti jazykového vzdělávání.

Přihlášky zasílejte do 15. 3. 2016 – Termín prodloužen do 31. 3. 2016

Více informací naleznete zde:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/