Move2Learn na SŠT Přerov

V rámci Move2Learn a Learn2Move 9 žáků ze SŠT Přerov jelo ke svým projektovým partnerům na Slovensko. Se třídou OA v Levicích spolupracovali na eTwinningových projektech již tři roky. Během dvoudenní návštěvy žáci absolvovali bohatý program, který kromě společné práce na projektových tématech zahrnoval i poznávací nebo sportovní aktivity.

  1. 11. 2017: Ráno jsme se vydali vlakem z Přerova a po 4 hodinách jsme dorazili do Levic, kde na nás na nádraží čekali zástupci třídy a paní učitelka. Po přesunu do školy a obědě ve školní jídelně nás přivítala paní ředitelka. Následovalo neformální posezení s představováním a jablíčky přátelství. Domácí žáci nám ukázali školu, společně jsme šli do nedalekého muzea a cestou na internát si prohlédli zajímavosti města. Po ubytování na internátě školy, odpočinku a večeři jsme se všichni sešli na bowlingu.
  2. 11. 2017: Na programu druhého dne bylo projektové dopoledne – sběr fotografického materiálu a jeho zpracování a tvorba plakátů na téma Ochrana přírody a kalendáře z vlastních fotografií v mezinárodních týmech. Nechyběly ani soutěže a kvízy v německém jazyce, opět se zaměřením na přírodu. Odpoledne jsme společně zkoumali fyzikální a technické zajímavosti v interaktivním centru Atlantis. Pak nás čekala už jen cesta vlakem do Přerova.

Společné setkání tak završilo tříletou spolupráci mezi oběma školami a přineslo žákům obou škol řadu pěkných zážitků.

      

Na krátké video ze společného setkání se můžete podívat zde.