ZŠ – Mit dem Reisebüro durch Europa

Projekt, na kterém pracovali žáci 9. ročníků, se zaměřil na oblast cestovního ruchu. Témata, která bylo nutné v rámci německého jazyka podle školního vzdělávacího programu v průběhu roku probrat – názvy zemí, cestování, bydlení, jídlo a počasí, se prolínala celým projektem. Hlavním motivem bylo vytvoření kompletní nabídky cestovní kanceláře (název a logo kanceláře, nabízené hotelové resorty včetně jídelního lístku apod.). Došlo také k propojení mezipředmětových vztahů – v hodinách výtvarné výchovy se pracovalo na tvorbě loga a maskota cestovní kanceláře, v hodinách informatiky se žáci věnovali tvorbě komiksů a prezentací, v rámci projektu vznikla také jednoduchá videa.

Autor projektu: Zlata Hlaváčová, ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec

Věk zapojených žáků: 14-15

Partneři: Řecko, Polsko, Francie, Česká republika, Slovensko, Turecko

Jazyk projektu: Němčina

Cíle projektu: Osvojení si nové slovní zásoby (cestovní ruch, bydlení, jídlo, počasí). Rozvoj kompetence k učení, komunikaci a kompetence k řešení problémů. Důraz na kreativitu a využití ICT pro potřeby projektu.

Postup práce: Všech 12 zapojených škol z 6 evropských zemí si postupně vymyslelo název své cestovní kanceláře, navrhlo vlastní logo, představilo své zaměstnance a vyrobilo maskota, kterého si pak školy během roku řetězově posílaly mezi sebou (českou školu reprezentoval maskot Řehoř). Po úvodním seznámení každá kancelář představila zemi a místo, ve kterém sídlí a předložila katalog s nabídkou hotelů včetně jídelního lístku tradiční národní kuchyně z hotelové restaurace. Nechyběla ani důležitá předpověď počasí pro potenciální návštěvníky resortů. Veškeré aktivity byly doplněny videonahrávkami – rozhovor na recepci, video o přípravě toustů, video s básničkou o ročních obdobích. Projektová spolupráce byla ukončena společnou videokonferencí s kamarády z Francie a společným hodnocením projektu.

Spolupráce / inspirace: Díky projektu se podařilo motivovat žáky 9. ročníku ke studiu němčiny jakožto druhého cizího jazyka. Učení dostalo smysl, novou slovní zásobu mohli žáci využít při konverzaci se zahraničními partnery. Plnění úkolů v rámci projektu nabízelo dostatek volnosti, každý proto mohl naplno využít svou kreativitu.

Předměty: Německý jazyk, výtvarná výchova, informatika

Využití ICT nástrojů:  PowerPoint, Excel, Skype, Voki, Google+, úprava fotografií, tvorba komiksů a puzzle

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97509

Úspěchy projektu: Národní cena eTwinning 2014