Mezinárodní seminář v polských Katovicích

Ve dnech 13.–15. ledna 2023 se v polských Katovicích konal polsko-německo-český seminář pro začátečníky v eTwinningu nazvaný „Můj první projekt s ambasadorem eTwinning“. Komunikačními jazyky byly angličtina a němčina.

Úvodní den semináře byl věnován seznámení s možnostmi mezinárodní spolupráce mezi školami. Paweł Czapliński z polského Národního podpůrného střediska (NSO) představil přítomným učitelům ze základních a středních škol z Polska, Německa a České republiky aktivitu eTwinning. Zvolil zajímavou kombinaci prezentace a hry v Decktoys, kdy vždy po několika snímcích prezentace následovala kvízová otázka. Účastníci byli rozděleni do mezinárodních skupinek a měli za úkol spolupracovat a odpovídat na otázky týkající se eTwinningu. Poté všechny seznámil Mathias Hankel z organizace Polsko-německá spolupráce mládeže s možnostmi financování společných mezinárodních setkání žáků a studentů z Polska, Německa a České republiky.

V následujících dvou dnech byli účastníci semináře rozděleni do tří skupin, podle toho, jakému projektu by se chtěli se svými žáky věnovat. Projekty pro ně předem připravily zkušené ambasadorky eTwinningu z Polska, Německa a České republiky, které také vedly workshopy v jednotlivých skupinách. Dva projekty byly v anglickém jazyce (We are greenheroes, Book a book) a třetí v německém (Erfindungen, die Geschichte veränderten und die unsere Welt noch braucht).

Po úvodních seznamovacích aktivitách představily ambasadorky svým skupinám nejprve novou platformu ESEP a přizvaly je do TwinSpace jednotlivých projektů. Seznámily je s harmonogramem i navrženými projektovými aktivitami, některé z nich si mohli zúčastnění učitelé i sami vyzkoušet. Poté se už účastníci rozdělení do menších skupinek pustili pod vedením zkušených ambasadorek do aktivní práce na projektu – diskutovali, plánovali a vyzkoušeli si různé online nástroje vhodné pro spolupráci.  Všechny tři naplánované projekty budou realizovány v druhém pololetí letošního školního roku.

Příjemným zpestřením programu byla sobotní večerní prohlídka Historického stříbrného dolu Tarnowskie Góry, který je památkou UNESCO.

Myšlenka zapojit nováčky v eTwinningu do projektu vedeného eTwinningovými ambasadory je velice zajímavá. Ambasadoři budou v projektu pracovat jako mentoři a budou nováčkům pomáhat v jejich prvních krocích v eTwinningu. Tato podpora by měla začínajícím učitelům pomoci seznámit se především s metodikou a vedením mezinárodního projektu a usnadnit jim jejich vlastní projektovou práci.