Mezinárodní kontaktní seminář v Praze

Mezinárodní kontaktní seminář „Využití eTwinningu v projektech spolupráce Erasmus+ pouze mezi školami“ se jako první uskutečnil v České republice

Seminář organizovaný Domem zahraniční spolupráce se uskutečnil ve dnech 1.-3. 9. 2016 v konferenčních prostorách zámku Štiřín nedaleko Prahy a byl i na evropské poměry unikátní. Setkání se zúčastnilo téměř 60 pedagogů z 15 evropských zemí a jeho hlavním cílem bylo seznámit účastníky s možnostmi programu Erasmus+ pro školy. Učitelé se dozvěděli, jakými způsoby mohou využít platformu eTwinning k přípravě a realizaci projektů spolupráce ve školním vzdělávání (Klíčová akce 2). V rámci třídenního programu byly prezentovány příklady dobré praxe, účastníci si také ve workshopech vyzkoušeli  on-line nástroje využitelné v projektových aktivitách.

Nedílnou součástí semináře byla práce ve skupinách a plánování nových mezinárodních projektů. Učitelé byli velmi tvořiví a přišli se zajímavými nápady. Například v jednom z připravovaných projektů budou žáci z různých zemí vzájemně debatovat o aktuálních tématech, které si sami vyberou. Cílem je upozornit na problémy, které se týkají zapojených regionů, a představit je svým vrstevníkům z různých úhlů pohledu. Debaty budou probíhat on-line a žáci by se díky nim měli naučit naslouchat, argumentovat, a přemýšlet v souvislostech.

Národní podpůrná střediska pro eTwinning stejně jako Národní agentury programu Erasmus+ sice pravidelně pořádají kontaktní semináře, na kterých se mohou účastníci z různých zemí vzájemně seznámit a domluvit se na spolupráci, vůbec poprvé se ale konal seminář, který obě aktivity propojil. Z pozitivních ohlasů účastníků se dá usuzovat, že tento formát je pro učitele atraktivní a přínosný a určitě ho do budoucna převezmou i další evropské země.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům za úžasnou pracovní atmosféru a těšíme se na výsledky jejich spolupráce.

Fotografie ze semináře naleznete ZDE.

 

stirin1

stirin2.