Mezinárodní kontaktní seminář pro učitele ruštiny – Riga, 27. – 29. dubna 2012

Datum: 27. – 29. dubna 2012

Věková skupina žáků: 12+ ( 2. stupeň ZŠ, SŠ)

Zúčastněné země: ČR, Slovensko, Estonsko, Lotyšsko, Litva   a Polsko

Místo konání: Riga

Jazyk semináře: ruština

Srdečně zváni jsou všichni učitelé ruštiny, kteří mají zájem začít pracovat na mezinárodním vzdělávacím projektu online. Cílem semináře je umožnit osobní setkání zájemcům o etwinningová partnerství a motivovat je pro tvorbu projektů v ruštině.

Seminář je pro vybrané účastníky zdarma, cestovné, ubytování, stravování i konferenční poplatek jsou hrazeny z prostředků eTwinning.

Zájemci o účast na semináři v Rize  se mohou registrovat zde.

Registrací na seminář nevzniká nárok na účastnické místo. Vybraní účastníci budou osloveni mailem.