Mezinárodní kontaktní seminář eTwinning Plus „United in Cultural Diversity“

Ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2018 se v Praze uskutečnil mezinárodní kontaktní seminář eTwinning Plus „United in Cultural Diversity“ za účasti téměř 50 pedagogů z 13 zemí. Cílem setkání organizovaného českým Národním podpůrným střediskem (DZS) bylo zpřehlednit učitelům orientaci v aktivitě eTwinning a umožnit jim osobně si nalézt vhodného partnera či partnery pro projektovou spolupráci.

Čtvrteční odpoledne bylo zaměřeno především na aktivity umožňující  vzájemné seznámení účastníků mezi sebou a vytipování vhodných partnerů. Jako inspirace k budoucí spolupráci jim posloužila prezentace úspěšných eTwinningových projektů jedné z českých ambasadorek eTwinning, Miroslavy Borovcové (Gymnázium Vysoké Mýto).

Páteční program byl věnován představení aktivity eTwinning a praktickým workshopům věnujícím se orientaci na pracovní ploše eTwinning Live a ve virtuální třídě TwinSpace. Účastníci v pracovních skupinách také začali plánovat své vlastní projekty za asistence pracovníků zúčastněných NSS a českých ambasadorek eTwinning.

V sobotu absolvovali účastníci dva další workshopy, tentokrát zaměřené na on-line nástroje využitelné při projektové spolupráci. Vše si vyzkoušeli přímo u počítačů pod vedením zkušených českých ambasadorek eTwinning. Učitelé se také věnovali  dokončování svých nových eTwinningových projektů a připravovali jejich prezentace na následující den.

Nedělní dopoledne se neslo v duchu prezentací projektů, které účastníci naplánovali v průběhu semináře. Jako příklady můžeme uvést projekt eTwinningových začátečníků s názvem „Learn how to make eTwinning project“, v rámci jehož realizace plánují učitelé předat svým žákům zkušenosti a znalosti načerpané v průběhu kontaktního semináře, nebo norsko-portugalský projekt „What about rocks?“ zaměřený na prozkoumávání a klasifikaci minerálů z partnerských zemí za využití anglického jazyka.

Touto cestou bychom všem účastníkům rádi poděkovali za vytvoření skvělé pracovní atmosféry a sdílení zkušeností a přejeme všem hodně úspěchů při realizaci eTwinningových projektů.