Mezinárodní akce

Aktuální pořádané semináře eTwinning:

Kontaktní semináře eTwinning jsou určeny pro učitele, kteří mají zájem o mezinárodní spolupráci na projektech eTwinning. Na těchto seminářích se sejdou učitelé z různých států EU a mají možnost dozvědět se informace o eTwinningu a hlavně se osobně setkat a připravit si projekt. Semináře jsou pro učitele zdarma, náklady nese Národní podpůrné středisko. Každý seminář má určenou cílovou skupinu, pro kterou je určen a komunikační jazyk, věnujte tomu pozornost při výběru. Některé semináře mají určeno speciální téma, na které se kromě eTwinningu zaměřuje. Registrace uzavíráme vždy jeden měsíc před konáním akce a oslovujeme vybrané účastníky s dalšími informacemi.

Seznam seminářů a detailní informace jsou postupně aktualizovány.
[table “2” not found /]
*Professional development workshop

Semináře Future Classroom Lab

Registrace na všechny semináře ve Future Classroom lab budou uzavřeny v pátek 7. 10. 2016. v 9.00.

Více informací o projektu: www.etwinning.cz/kurzy-fcl/
[table “3” not found /]