Setkání k projektu Living Schools Lab! Přijďte se inspirovat.

Dům zahraničních služeb zve všechny zájemce na setkání projektu Living Schools Lab. Toto setkání není určeno pouze pro školy zapojené  v projektu, ale účastnit se mohou všichni zájemci o téma ICT ve vzdělávání z řad učitelů ZŠ a SŠ.

Cílem projektu Living Schools Lab je přenos zkušeností se zapojováním ICT do výuky mezi školami v rámci jednoho regionu.  Náplní setkání budou příklady dobré praxe. Dozvíte se, jak zapojené školy z Prahy a Teplic do své každodenní výuky zapojují ICT. Základní škola z Prahy Čakovic se podělí o zkušenosti s výukou s tablety. Gymnázium Teplice bude prezentovat své zkušenosti s matematickým softwarem a mnoho dalšího. Dozvíte se také, jak se pracuje v mezinárodním projektu, jaké účastníci plní úkoly a jaký přínos ze zapojení má jejich škola.

Setkání proběhne v Domě zahraničních služeb (Na Poříčí 4, Praha 1) dne 19. září 2013 od 9,00 do 13,00 hodin a komunikačním jazykem bude angličtina. Účast na setkání je zdarma a mimopražským učitelům lze proplatit cestovné do Prahy.

Zájemci se mohou registrovat online zde.